Μπορείτε να κατεβάσετε την έντυπη δήλωση για εργαζόμενους, εδώ.

Κατεβάστε την έντυπη δήλωση για κίνηση πολίτη για έναν από τους επιτρεπόμενους λόγους, εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να ειδοποιήσετε τις αρχές για την κίνησή σας, ακόμα με τη μέθοδο του SMS στον αριθμό 13033, αλλά και με χειρόγραφη δήλωση σε λευκό χαρτί.