Connect with us

Ε.Π.Σ.Π.

ΕΠΣΠ – Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών των σωματείων μελών της

Published

on

ΕΠΣ Πειραιά

Προς όλα τα σωματεία μας,

 

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και ιδίως τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 & 31 αυτού, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εφαρμογής Καταστατικού Παραρτήματος Α & Β  του Καταστατικού αυτής,  τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας και την από  10.02.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ (Πρακτικό συνεδρίασης   με αρ. 002 ).

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Φάληρο Πειραιά στις  31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  13.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων της  Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Σ.Ε.Φ – Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου Νέο Φάληρο, με τα παρακάτω :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Εκλογή δυο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικά Δικηγόρος ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος ορισμένος από τον Δικηγορικό Σύλλογο.

4.  Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και δέκα  (10) τακτικών μελών της Ε.Ε. & επτά (7) αναπληρωματικών μελών της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, τετραετούς θητείας, με μυστική ψηφοφορία.

5.  Αρχαιρεσίες για την εκλογή τριών  (3) τακτικών μελών και δυο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, τετραετούς θητείας, με μυστική ψηφοφορία.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών  θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση,  την ίδια ημέρα  Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021   και ώρα 16.00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

Τα θέματα  που αφορούν την εκπροσώπηση των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως και κάθε άλλο που αφορά την Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας και αναφέρονται στην Εγκύκλιο που  εξέδωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

 

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται  από το σύνολο των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Όργανο της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ. (άρθρο 20 παρ.1, του Καταστατικού   Ε.Π.Σ.Π.)

2. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στην Γεν. Συνέλευση  δι’ αντιπρόσωπου του.

Ο Τακτικός αντιπρόσωπος  μαζί με τον αναπληρωματικό  του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ

των σωματείων. ( άρθρο 22 του Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.)

3. Κάθε σωματείο  εκπροσωπείται στη Γ.Σ από έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό αντιπρόσωπο. Κάθε σωματείο διαθέτει μια ψήφο στην Γενική Συνέλευση. (άρθρο 22 του  Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.)

Αντιπρόσωπος σωματείου ορίζεται  μέλος του σωματείου  με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

Κάθε αντιπρόσωπος  μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο (άρθρο 4 παρ.1, – Παράρτημα Β Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π)

4. Οι αντιπρόσωποι  του σωματείου νομιμοποιούνται  με την κατάθεση  στην Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

το αργότερο προ τριών ( 3) ημερών από την ημέρα της Γ.Σ. μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας

αποστολής και της ημέρας της Γ.Σ, ήτοι μέχρι τις  27.3.2021 ειδικού πληρεξούσιο έγγραφου του αντιπροσωπευόμενου  σωματείου – μέλους (άρθρο 22 του Καταστατικού Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ)

5. Στη  Γεν. Συνέλευση  προεδρεύει ο Πρόεδρος  της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ (άρθρο 21 παρ.3,- Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.)

6. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής  και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ δεν μπορεί να είναι  αντιπρόσωπος  σωματείου μέλους  στη Γενική Συνέλευση (άρθρο 21, παρ. 4 Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.). Κατ΄ εξαίρεση δικαιούνται να είναι αντιπρόσωποι με πλήρη δικαιώματα, των σωματείων- μελών   στις Γενικές Συνελεύσεις των Αρχαιρεσιών (άρθρο 21 παρ. 4 -Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π)

7. Στερείται του δικαιώματος ψήφου  στη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών κάθε σωματείο, εφόσον  στο προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος  δεν είχε συμμετάσχει  σε αγώνες με δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. (άρθρο 4 παρ. 2 ,παράρτημα Β’- Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.)

8. Προπονητές, διαιτητές και ποδοσφαιριστές   δεν μπορούν να εκπροσωπούν σωματεία, ούτε να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

9. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α) Η Εκτελεστική Επιτροπή   της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ απαρτίζεται από ένδεκα (11) Τακτικά μέλη και 7 αναπληρωματικά (άρθρο 30 παρ.1-Καταστατικού Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ)

β) Η Εξελεγκτική  Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) Τακτικά μέλη και δυο (2) αναπληρωματικά

( άρθρο 39 παρ. α -Καταστατικού Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ)

γ)  Για την εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ  κάθε σωματείο –μέλος, μπορεί να υποδεικνύει  έναν (1) υποψήφιο ως τακτικό  μέλος.

δ) Η υπόδειξη – κατάθεση των υποψηφιοτήτων  θα γίνεται εγγράφως πέντε (5)  τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνερχόμενη, για την εκλογή της Εκτελεστικής               Επιτροπής , Γενική Συνέλευση  μη υπολογιζόμενων της ημέρας κατάθεσης και της ημέρας της Γ.Σ., ήτοι μέχρι τις    25/3/2021.

Ταυτόχρονα  με την υπόδειξη –κατάθεση κατατίθενται στην Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του κάθε υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος  Α του Καταστατικού (άρθρο 30 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ).

10. Υποψήφιος για να εκλεγεί μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλου, από το Καταστατικό προβλεπόμενου οργάνου της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ απαιτείται κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, να είναι μέλος ποδοσφαιρικού σωματείου που αποτελεί μέλος της, με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής, αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου σωματείου, που αποτελεί μέλος της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ (άρθρο 2, παρ. 3-Παράρτημα Β΄ Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Π.).

Σημειώνουμε ότι στο άρθρο 30 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ  αναφέρονται όλες οι διαδικασίες για τις εκλογές και τους υποψήφιους για τα  Όργανα  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ,  τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται  ο δε  τρόπος  διεξαγωγής των εκλογών και εκλογής των υποψηφίων για τα όργανα της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, είναι με «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο» , βάση της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας (Ν.4726, άρθρο 5&14)

Στις  σχετικές  επίσης διατάξεις  των παραρτημάτων (Α΄ και Β΄) του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ αναφέρονται τα κωλύματα και οι περιορισμοί  για την  υποβολή υποψηφιοτήτων  και την εκλογή στα Όργανα της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

11.  Οι αντιπρόσωποι των σωματείων  (Τακτικός – Αναπληρωματικός) στην Γεν. Συνέλευση Αρχαιρεσιών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ οφείλουν να έχουν μαζί  τους την Αστυνομική Ταυτότητα τους ή  διαβατήριο η’ δίπλωμα οδήγησης η’ οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους.

 

 

 

12. Σε περίπτωση  που δεν υπάρχει απαρτία στην Γ.Σ. Αρχαιρεσιών στις  31 .03.2021  και ώρα  13.00 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ  και η Γεν. Συνέλευση επαναλαμβάνεται την  ίδια ημέρα   και ώρα  16.00    στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση. (άρθρου 24 παρ.2 του Καταστατικού Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ)

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply