Παρασκήνιο

ΕΠΟ: Πρόστιμο 100 ευρώ ανά αγώνα σε τοπικά σωματεία χωρίς διπλωματούχο προπονητή

Published

on

Σύμφωνα με τους καινούριους κανονισμούς της ΕΠΟ, σωματεία τα οποία δεν έχουν στο ενεργητικό τους διπλωματούχους προπονητές, θα τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ ανά αγώνα.

Αναλυτικά τι αναφέρουν τα άρθρα 11 και 13 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου, της ΕΠΟ:

Άρθρο 11
Κυρώσεις σε σωματεία και Π.Α.Ε.

Ε.Π.Σ. Σωματεία και Π.Α.Ε. που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 3, 5, 6 και 10
του παρόντος κανονισμού, παραπέμπονται στα αρμόδια δικαστικά όργανα. Στους
παραβάτες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, ως ακολούθως:
α) Για τα σωματεία τοπικών κατηγοριών, στις οποίες είναι υποχρεωτική η
πρόσληψη προπονητή, χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά
αγώνα.
β) Για σωματεία Γ’ Εθνικής κατηγορίας, όπως και για τα ομάδες των τμημάτων
υποδομών των ΠΑΕ Α΄ και Β΄ κατηγορίας, χρηματικό πρόστιμο πεντακόσια
(500) ευρώ ανά αγώνα
γ) Για Π.Α.Ε. Β’ Εθνικής κατηγορίας (Football League)χρηματικό πρόστιμο
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά αγώνα
δ) Για Π.Α.Ε. Α’ Εθνικής κατηγορίας (Super League) χρηματικό πρόστιμο δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανά αγώνα
12
ε) Για τα πρωταθλήματα γυναικών, όπου είναι υποχρεωτική η πρόσληψη
προπονητή διακόσια (200,00) Ευρώ ανά αγώνα
στ) Για τις μεικτές ομάδες των ΕΠΣ χίλια Ευρώ (1.000,00) ανά αγώνα
Για τις Π.Α.Ε. λοιπές κυρώσεις (στην περίπτωση μη πρόσληψης προπονητή ή στην
περίπτωση πρόσληψης προπονητή με κατηγορία διπλώματος μικρότερη της
επιβαλλόμενης) αναφέρονται στον Κανονισμό αδειοδότησης

 

Άρθρο 13
Προπονητής –Ποδοσφαιριστής

1. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το
γεγονός ότι έχει αποκτήσει δίπλωμα ή διπλώματα προπονητή ΕΠΟ/UEFA
οιασδήποτε κατηγορίας.
2. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή
UEFA ή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει
αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείται ως
αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο.
3. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA
εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα
αυτή στην ΕΠΟ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της
αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να
υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική
περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια
αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη την διάρκεια
της αγωνιστικής περιόδου.
4. Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω
παράγραφο δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται, κατ
εξαίρεση να απασχολείται ως προπονητής στα τμήματα υποδομών του
σωματείου στο οποίο αγωνίζεται, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν
επιβάλλεται να καταθέσει την ταυτότητά του.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Exit mobile version