Connect with us

Διάφορα

Π.Ε.Π.Π.Π.Ε.: Ταφόπλακα Αυγενάκη στους προπονητές ποδοσφαίρου προερχόμενους από ΣΕΦΑΑ-ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής

Published

on

Από την Πανελλήνια Ενωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ταφόπλακα στους προπονητές ποδοσφαίρου προερχόμενους από ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επιχειρεί ο κος Υφυπουργός αθλητισμού.
Συνεχιστής του προκατόχου του προσπαθεί να εφαρμόσει φωτογραφική διάταξη η οποία ακυρώνει κόντρα σε κάθε λογική πτυχία Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) εξομοιώνοντας τα με πιστοποίηση UEFA B η οποία αφορά απασχόληση μας μόνο σε ερασιτεχνικά σωματεία και παραδίδει αβίαστα και χωρίς δεύτερη σκέψη τον έλεγχο του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου κατ’ εξαίρεση σε έναν ιδιώτη, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ). Η διαφορά όμως είναι ότι ο προκάτοχός του δεν δήλωνε όπως ο κος Αυγενάκης δημόσια και μάλιστα στη βουλή ως απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το θέμα των προπονητών ποδοσφαίρου, ότι: «…Είναι σαφές ότι κυρίαρχο ρόλο, και κρατήστε το αυτό σας ενδιαφέρει, έχουν οι απόφοιτοι των ΣΕΦΑΑ ή πρώην ΤΕΦΑΑ …. και έχοντας τον πρώτο λόγο εκείνοι υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα με τους προπονητές που προέρχονται από τις άλλες δεξαμενές …»
Τι άλλαξε κύριε Υφυπουργέ; Τελικά οι άλλες δεξαμενές είναι ανώτερες των ΑΕΙ;
Μόνο λοιπόν για τους προπονητές ποδοσφαίρου και όχι των άλλων αθλημάτων υπάρχει μια διαχρονική, παράνομη και αδικαιολόγητη προσπάθεια εκχώρησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στην ΕΠΟ η οποία εκχώρηση ως «ντόμινο» θα επιφέρει ολέθρια αποτελέσματα τόσο στην ειδικότητα ποδοσφαίρου όσο και σε άλλες ειδικότητες αθλημάτων των ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ, πλήττοντας τις ίδιες τις ΣΕΦΑΑ και την Ακαδημαϊκή κοινότητα.
Η προσπάθεια αυτή η οποία επιχειρείται δια νόμου πλέον, αντιβαίνει κατ’ ουσία διατάξεις του Συντάγματος και καταστρατηγεί κανόνες δικαίου μεταξύ των οποίων και της ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας αφού με απόλυτη διάκριση απαγορεύει σε επαγγελματίες με συναφή Ανώτερο κρατικό τίτλο να εργαστούν σε επαγγελματικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα:
1. Ο αθλητικός νόμος 4726/2020 αναφέρει «..Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα εργαστεί..». Επομένως ο προπονητής ποδοσφαίρου απόφοιτος ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολή της αλλοδαπής δεν υπόκειται και δεν εξαρτάται από την έγκριση της ομοσπονδίας ή συγκρίσεις (…άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό…) με τις διαβαθμισμένες κατά το δοκούν πιστοποιήσεις της. Ο κος Αυγενάκης το αγνοεί προκλητικά, σε μια προσπάθεια εφαρμογής κατ’ εξαίρεσης φωτογραφικής διάταξης για τους προπονητές ποδοσφαίρου πράττοντάς το με απόλυτη διάκριση.
2. Σύμφωνα με το νόμο 4326/15 η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να εναρμονίζεται με το Σύνταγμα και τη κείμενη νομοθεσία. Ο κος Αυγενάκης προφανώς θεωρεί ότι η ΕΠΟ είναι άνω των νόμων αφού ταυτίζεται με τις απόψεις της για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, και της αναγνωρίζει εξουσίες πέραν της οργάνωσης του αθλήματος.
3. Σύμφωνα με το ΠΔ 219/2006 οι αθλητικές σχολές, και του ποδοσφαίρου, υποχρεούνται να απασχολούν μόνο αποφοίτους ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, λόγο παιδαγωγικής επάρκειας. Ο κος Αυγενάκης ενεργεί σα να μη γνωρίζει τον όρο, τη σημασία και τις επιπτώσεις παντελούς έλλειψης της.
4. Την υπ. αριθμ. 249760/45169/2018 απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ) η οποία μας εξαιρεί από τις πιστοποιήσεις της ΕΠΟ. Ο κος Αυγενάκης την αγνοεί αφού ποτέ δεν απάντησε στις επιστολές του ΣτΠ στα πλαίσια της τυπικής διαδικασίας για τη επίλυση του θέματος και την εφαρμογή του νόμου από την ΕΠΟ.
5. Σύμφωνα με το Ελληνικό σύνταγμα «…η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα με πλήρη αυτοδιοίκηση…». Στα πλαίσια της έννοιας της αυτοδιοίκησης εκτός των άλλων καθορίζεται και η κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών η οποία γίνεται αποκλειστικά από πανεπιστημιακά όργανα. Η Σύγκλητος των πανεπιστημίων αποφάσισε ότι οι ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ απονέμουν ακαδημαϊκούς κρατικούς τίτλους οι οποίοι κατοχυρώνουν επαγγελματικά δικαιώματα προπονητών αθλημάτων. Η εξαίρεση των προπονητών της ειδικότητας ποδοσφαίρου από τον κο Αυγενάκη των παραπάνω δικαιωμάτων, αποτελεί ουσιαστικό έλεγχο σκοπιμότητας και χαρακτηρίζει ως κενή περιεχομένου την έννοια της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ.
Η καταστρατήγηση αυτή των ανωτέρω νόμων και διατάξεων και η χορήγηση πιστοποίησης UEFA Β στους αποφοίτους ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, οι οποίοι μέσω κατάρτισης Ανώτατων σπουδών κατέχουν ήδη άδεια άσκησης επαγγέλματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Α κατηγορίας, που κατοχυρώνει δια νομικών διατάξεων επαγγελματική ενασχόληση αυτών σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματικές και μη, όπως και στους υπόλοιπους προπονητές αθλημάτων των ειδικοτήτων των σχετικών ΑΕΙ, θα έχουν ως κοινωνικό αντίκρισμα τα εξής παράδοξα και παράτυπα:
1. Να «εξομοιώνετε» ακαδημαϊκός τίτλος τεσσάρων ετών με ενός τουλάχιστον έτους ειδικότητας, με πιστοποιήσεις της ΕΠΟ μερικών ημερών και μάλιστα από κατόχους απολυτηρίου λυκείου, και μέχρι πριν λίγα χρόνια Γυμνασίου.
2. Να παραβλέπονται οι ακαδημαϊκές ώρες εξαμήνων, οι εκατοντάδες πιστωτικές μονάδες (ECTS), το εκπαιδευτικό φορτίο Ανώτατης εκπαίδευσης και να «αναγνωρίζονται» σεμιναριακές ώρες αδιαβάθμητων ιδιωτικών «σχολών», χωρίς εκπαιδευτικό ISO και χωρίς καμία εκπαιδευτική επάρκεια, οι οποίες έχουν ως σκοπό μόνο το κέρδος δια των τεράστιων ποσών που απαιτούνται από την ΕΠΟ για τα παράβολα αυτών των σεμιναρίων.
3. Να αναγκάζουν σε μια δεύτερη αξιολόγηση μέσω ενός αδιαβάθμητου εκπαιδευτικά ιδιωτικού φορέα τους προπονητές ποδοσφαίρου, μετά την επιτυχή περάτωση τετραετούς φοίτησης και εξειδίκευσης στις ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, και να τους υποχρεώνουν παράνομα και καταχρηστικά προκειμένου να ασκήσουν το ήδη κατοχυρωμένο επάγγελμα τους, σε καταβολή παραβόλων ύψους 1000 ή 2000 ευρώ για το UEFA Α και 5000 ευρώ για το UEFA pro. (το UEFA pro αφορά τις επαγγελματικές κατηγορίες εντός της Ελληνικής επικράτειας, δικαίωμα που ήδη κατοχυρώνουν δια κρατικής αρχής οι πανεπιστημιακοί προπονητές αθλημάτων).
4. Να παραδίδουν μονοπωλιακά τα επαγγελματικά δικαιώματα των προπονητών ποδοσφαίρου στην ομοσπονδία η οποία με καταχρηστικό χαρακτήρα θα διαχειρίζεται εν λευκώ τους προπονητές των επαγγελματικών κατηγοριών απαιτώντας μάλιστα τεράστια ποσά σε παράβολα για τα σεμινάριά της, παρά το γεγονός ότι προπονητές αθλημάτων εξέρχονται ήδη από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και αυτό με φωτογραφική διάταξη που αφορά μόνο τους προπονητές ποδοσφαίρου.
5. Να παραβλέπει, με επικίνδυνο και ολέθριο αντίκτυπο, το γεγονός της έλλειψης παιδαγωγικής επάρκειας των ολιγοήμερων σεμιναρίων της ΕΠΟ και να ασχολούνται με παιδιά ενδιαφερόμενοι με πιστοποιήσεις ημερών των εν λόγω σεμιναρίων. Η παιδαγωγική επάρκεια χορηγείται εντός της επικρατείας μας, με συγκεκριμένες επιμορφωτικές διαδικασίες και μέσω σχετικών σχολών, των οποίων μια εξ αυτών είναι και οι ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ, μέσω Συγκλητικών αποφάσεων. Η προπονητική εκπαίδευση ανηλίκων είναι υποχρέωση των ενηλίκων, και πρέπει να ενεργείται από ειδικούς σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, την Ευρωπαϊκή καθώς και οδηγίες του ΟΗΕ και της UNESCO. Τα σεμινάρια της ΕΠΟ με ελάχιστες μέρες και σε αποφοίτους λυκείου δεν χορηγούν παιδαγωγική επάρκεια γεγονός που μπορεί να επισείει ολέθρια αποτελέσματα στην ομαλή κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση των ανηλίκων, γεγονός που επιχειρεί να νομιμοποιήσει ο κος Υφυπουργός, εκμηδενίζοντας και παραβλέποντας τον όρο «παιδαγωγική επάρκεια» και τον τρόπο απόκτησής της με ότι αυτό συνεπάγεται.
6. Να αντιστρατεύεται το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και αυθαίρετα και καταχρηστικά να κατοχυρώνονται επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα μέσω αδιαβάθμητων ιδιωτικών «σχολών», οι οποίες είναι κατά πολύ υποδεέστερες κάθε μεταλυκειακής εκπαίδευσης, πόσο μάλλον Ακαδημαϊκής επίπεδου 6, η οποία ήδη αφορά προπονητές αθλημάτων.
7. Να καταστρατηγείται ο αθλητικός νόμος και να εξαρτάται ένας απόφοιτος ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα ποδόσφαιρο, από την έγκριση ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου προκειμένου να του χορήγει πιστοποιήσεις UEFA Α ή PRO, για να ασκήσει το επάγγελμα του εντός της Ελληνικής επικράτειας.
Ο κος Υφυπουργός κακώς θεώρει ότι η ΕΠΟ και η UEFA μπορούν να διαχειρίζονται εν λευκώ τον επαγγελματία προπονητή. Με απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική ερώτηση Έλληνα ευρωβουλευτή για το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα αυτό αφορά εθνική υπόθεση χωρίς καμία παρέμβαση τρίτων, βάση της Αρχής της Αναλογικότητας. Ο κος Υφυπουργός επιχειρεί να εφαρμόσει την ολιστική μελέτη της UEFA για τους προπονητές, η οποία όμως αποτελεί απλά μια πρόταση την οποία δυστυχώς σε αντίθεση των όσων έχει δηλώσει μέχρι τώρα την ενστερνίζεται για λόγους που μόνο αυτός αντιλαμβάνεται. Και αποτελεί πρόταση και όχι εξαναγκασμό ή επιβολή διότι η UEFA γνωρίζει ότι δεν μπορεί να επέμβει σε εσωτερικές νομοθετικές διαδικασίες χωρών της Ε.Ε, ούσα μάλιστα ΝΠΙΔ υπό του Ελβετικού συντάγματος, γεγονός βεβαίως που τονίζει στην επίσημη θέση της για τους προπονητές μέσω της προπονητικής σύμβασης UEFA-ΕΠΟ του 2020 στο άρθρο 3 παρ. 4, και όχι μόνο, όπου δεν θίγει (κατά την νομική μετάφραση και τα συμφραζόμενα «υποχρεώνει») την ΕΠΟ να αναγνωρίζει άλλα προπονητικά προσόντα εντός της Ελληνικής επικράτειας.
Οι συνέπειες αυτής της παράλογης προσπάθειας του κου Υφυπουργού ,να υποβαθμίσει επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα που απορρέουν από Ακαδημαϊκό τίτλο και να εκχωρήσει τέτοιου είδους δικαιώματα σε ένα ΝΠΙΔ μέσω αδιαβάθμητων ιδιωτικών «σχολών», θα είναι τεράστιες. Γίνεται με απόλυτη διάκριση εις βάρος ενός κλάδου προπονητικής ο όποιος απαιτεί, προϋποθέτει και διατηρεί τις ίδιες και ίσως περισσότερες εκπαιδευτικές ώρες, πιστωτικές μονάδες και εκπαιδευτικό φορτίο με άλλες ειδικότητες Ακαδημαϊκού επιπέδου. Νομιμοποιεί έτσι τα «χαράτσια» της ΕΠΟ και την ένοχη σιωπή χρόνων.
Ο κος Υφυπουργός ελπίζουμε να μην προχωρήσει στην άνω ενέργεια διότι «χομπίστες» και ερασιτέχνες εάν επιθυμούσαμε να γίνουμε μέσω του UEFA Β, δεν θα φοιτούσαμε τέσσερα χρόνια στις ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ μετά από πανελλήνιες εξετάσεις ή μοριοδοτήσεις από Ελληνικές και παγκόσμιες διακρίσεις. Ξαφνικά οι άλλες «δεξαμενές» έχουν τον πρώτο λόγο. Τις «χάντρες για τους ιθαγενείς» δεν θα τις δεχτούμε και θα προσφύγουμε όπου μπορούμε με κάθε νόμιμο ένδικο μέσο εντός και εκτός Ελλάδας για αυτή την καταστρατήγηση επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων.
Δεν είναι νόμιμο και ηθικό στο μητρώο προπονητών οι απόφοιτοι ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής να υπολείπονται των κατόχων πιστοποιήσεων της ΕΠΟ. Δεν υποχρεώνει κανείς τον κο Αυγενάκη να το πράξει και μάλιστα δια νόμου, είναι δική του η απόφαση και εκτός της απόλυτης διάκρισης σε βάρος εργασιακών μας δικαιωμάτων, είναι απόφαση που αντιβαίνει πληθώρα κανόνων και διατάξεων του Συντάγματος.
Ήδη βρισκόμαστε σε επαφή με Ακαδημαϊκούς φορείς και την πανεπιστημιακή κοινότητα για τις επόμενες ενέργειές μας, και δυστυχώς για κάποιους οι περισσότεροι δεν αποτελούν το άλλοθι και την κερκόπορτα της ΕΠΟ.

Από την Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply